Advanced search

Searching in title Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Chapter
[Obrazová příloha : plány]. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. .

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Pohřbívání v sídlištních areálech v období raného středověku. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 14–18.

Chapter
Nováček, Jan. Mikroskopická analýza patologicky změněných kostí z Pohanska – Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 609–619.

Chapter
Summary. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 647–657.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Analýzy hrobů pomocí přírodovědných metod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 177–187.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Analýza hrobů pomocí formalizovaných metod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 159–176.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Jižní předhradí hradiska Břeclav – Pohansko v časně středověkém kontextu střední Evropy. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 198–201.

Chapter
Prameny a použitá literatura. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 620–645.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 19–45.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Hroby z Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 54–108.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Úvod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 11–13.

Chapter
Seznam použitých zkratek. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 646.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 188–197.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí, katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 291–608.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Výsledky antropologické analýzy kosterního materiálu z Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 202–282.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Nálezy hrobového inventáře. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 109–158.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Závěr. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 283–290.

Chapter
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina. Jižní předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 46–53.