Advanced search

Searching in title České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Chapter
Dorovský, Ivan. Jmenný rejstřík. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 230–235.

Chapter
Dorovský, Ivan. Závěr. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 199–206.

Chapter
Dorovský, Ivan. Seznam vyobrazení. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 236–246.

Chapter
Dorovský, Ivan. Faitův přínos pro poznání Makedonie. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 103–124.

Chapter
Dorovský, Ivan. Úvod k literatuře předmětu a k pramenům. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 9–14.

Chapter
Dorovský, Ivan. První překlady RKZ do makedonštiny a vztah jejich překladatelů k Čechám. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 47–72.

Chapter
Back matter. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. .

Chapter
Dorovský, Ivan. Die böhmischen Länder und Balkan. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 211–215.

Chapter
Dorovský, Ivan. Чехия и Балканы. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 207–210.

Chapter
Dorovský, Ivan. Tisk z let 1864-1913. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 229.

Chapter
Dorovský, Ivan. Makedonská lidová slovesnost v Čechách. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 73–102.

Chapter
Dorovský, Ivan. Makedonská problematika a česká společnost od 70. let 19. století do balkánských válek. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 125–198.

Chapter
Dorovský, Ivan. Počátky poznávání Makedonie u nás. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 15–46.

Chapter
Front matter. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. .

Chapter
Dorovský, Ivan. Literatura. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 216–228.

Chapter
Obsah. In: Dorovský, Ivan. České země a Balkán : kapitoly z dějin česko-makedonských a makedonsko-českých styků. c1973, pp. 247.