Advanced search

Searching in title Religio 1994, vol. 2, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 16 of 16

Article
Stehlík, Ondřej. Metúšelach (Genesis 5). Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 71–76.

Article
Tuček, Leoš. [Mendel, Miloš. Židé a Arabové: dialog idejí a zbraní]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 109–110.

Article
Mácha, Karel. Die andere Unsterblichkeit der Seele : zur Miguel de Unamunos Menschenauffassung. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 39–51.

Article
Horyna, Břetislav. Nová religiozita a možnosti její religionistické reflexe. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 15–23.

Article
Uhlíř, Zdeněk. [Piťha, Petr. Čechy a jejich svatí]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 112–114.

Article
Lužný, Dušan. Nové formy religiozity : (metodologické poznámky). Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 83–91.

Article
Heller, Jan. Hledání jistoty a fundamentalismus. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 77–82.

Article
Horyna, Břetislav. [Štampach, Odilo Ivan. Život, duch a všechno: duchovní směry nového věku]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 107–108.

Article
Uhlíř, Zdeněk. [Rożek, Michał. Diabeł w kulturze polskiej: szkice z dziejów motywu i postaci]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 114–116.

Article
Remeš, Prokop. Mentální programování jako průvodní jev nového sektářství. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 25–38.

Article
Segert, Stanislav. Ugaritská báseň o narození dvou bohů. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 53–69.

Article
Štampach, Odilo. Kořeny, současnost a výhledy nové religiozity. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 3–14.

Article
Poděkování Janu Hellerovi. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 116.

Article
Bělka, Luboš. The restoration of Buryat Buddhism : some notes about monasteries. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 92–106.

Article
Gabriel, Jiří. [Pavlincová, Helena a kol. Judaismus, křesťanství, islám: slovník]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 110–112.

Article
Horyna, Břetislav. [Beltz, Walter, ed. Lexikon der letzten Dinge]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 108–109.