Advanced search

Searching in title ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 8 of 8

Chapter
Romportlová, Marta. Československo-maďarský poměr v meziválečném období jako součást versailleského systému v podmínkách všeobecné krize kapitalismu. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 5–11.

Chapter
Romportlová, Marta. Bezprostřední společenskopolitické předpoklady vývoje meziválečných vztahů československo-maďarských 1918-1920. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 33–51.

Chapter
Romportlová, Marta. Seznam zkratek. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 157.

Chapter
Romportlová, Marta. Československo-maďarské obchodně politické styky a vztahy 1918-1938. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 53–111.

Chapter
Romportlová, Marta. Poznámky k I. Kapitole ; Poznámky k II. Kapitole. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 121–139.

Chapter
Romportlová, Marta. Stručná charakteristika některých základních tendencí vývoje uherské společnosti od vyrovnání do krize monarchie. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 13–32.

Chapter
Romportlová, Marta. [Tabulky]. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 141–156.

Chapter
Romportlová, Marta. Die Handelspolitischen Beziehungen zwischen der Bourgeoisen ČSR und Horthyungarn als Ausdruck der Entwicklungstendenzen der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, pp. 113–120.