Advanced search

Searching in title Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 40

Chapter
Pečman, Rudolf. Muzikologie. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 90–95.

Chapter
Grepl, Miroslav, Chloupek, Jan. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 22–26.

Chapter
Beneš, Bohuslav, Frolec, Václav. Folkloristika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 100–102.

Chapter
Back matter. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. .

Chapter
Dorovský, Ivan. Balkanistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 81–83.

Chapter
Večerka, Radoslav. Slovanská filologie. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 9–14.

Chapter
Válek, Vlastimil. Slovakistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 50–52.

Chapter
Jeřábek, Richard. Národopis. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 87–90.

Chapter
Perůtka, Ladislav. Výtvarná výchova. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 103.

Chapter
Pelikán, Jarmil. Polonistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 59–60.

Chapter
Pražák, Richard. Ugrofinistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 87.

Chapter
Dorovský, Ivan. Makedonistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 63.

Chapter
Dorovský, Ivan. Bulharistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 62.

Chapter
Front matter. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. .

Chapter
Československé dějiny. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 73–81.

Chapter
Dorovský, Ivan. Serbokroatistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 33.

Chapter
Uher, František, Rambousek, Jiří. Český jazyk a didaktika jazyka. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 37–38.

Chapter
Dorovský, Ivan. Makedonistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 34–35.

Chapter
Bartáková, Jarmila. Slovakistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 26–27.

Chapter
Uher, František, Rambousek, Jiří. Organizační vývoj pracoviště. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 36–37.

Chapter
Medailony. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 105–240.

Chapter
Večerka, Radoslav. Paleoslovenistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 19–21.

Chapter
Krystýnek, Jiří. Sorabistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 60.

Chapter
Zapletal, Zdeněk, Rambousek, Jiří. Literatura a didaktika literární výchovy. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 64–67.

Chapter
Pražák, Richard. Hungaristika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 83–86.