Advanced search

Searching in title Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Chapter
Válka, Josef. Úvodní poznámky. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 5–6.

Chapter
Válka, Josef. Velkostatek a stavovský stát - vlastnické a teritoriální poměry. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 21–41.

Chapter
Válka, Josef. Seznam použitých pramenů. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 227–230.

Chapter
Válka, Josef. Poznámky. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 204–226.

Chapter
Válka, Josef. Экономическая ролитика феодалъной вотчины в предвелогорский перйод : резюме. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 240–245.

Chapter
Válka, Josef. Vrchnostenská výroba a trh. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 42–98.

Chapter
Válka, Josef. Odpor poddaných proti hospodářské politice feudálního velkostatku. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 136–196.

Chapter
Válka, Josef. Problematika - literatura - prameny. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 7–20.

Chapter
Válka, Josef. Seznam literatury. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 231–239.

Chapter
Válka, Josef. Rejstřík. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 253–261.

Chapter
Válka, Josef. La politique économique de la seigneurie morave au 16e siècle : résumé. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 246–251.

Chapter
Válka, Josef. Závěr. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 197–203.

Chapter
Válka, Josef. Zkratky. In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 252.

Chapter
Válka, Josef. Pracovní síla ve vrchnostenském hospodářství a "druhé nevolnictví". In: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. 1962, pp. 99–135.