Advanced search

Searching in title Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 13 of 13

Chapter
Balcárková, Adéla. Základní tendence vývoje povelkomoravské a mladohradištní keramiky na Moravě. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 11–32.

Chapter
Balcárková, Adéla. Tabulka 2: Kostice - Zadní hrúd: Keramika - Forma. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. .

Chapter
Balcárková, Adéla, Macháček, Jiří, Dresler, Petr. Obrazové přílohy a tabulky. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 379–627.

Chapter
Balcárková, Adéla, Macháček, Jiří, Dresler, Petr. Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 279–377.

Chapter
Balcárková, Adéla. Seznam použitých zkratek. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 637.

Chapter
Balcárková, Adéla. Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 33–36.

Chapter
Balcárková, Adéla. Keramika z dolního Podyjí ve světle nových výzkumů. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 265–273.

Chapter
Balcárková, Adéla. Úvod. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 7–9.

Chapter
Balcárková, Adéla. Prameny a literatura. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 629–635.

Chapter
Balcárková, Adéla. Tabulka 1: Kostice - Zadní hrúd: Keramika – Rozměry. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. .

Chapter
Balcárková, Adéla. Die nachgrossmährische und jungburgwallzeitliche Keramik aus dem unteren Thayatal : Zusammenfassung. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 639–645.

Chapter
Balcárková, Adéla. Závěr. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 275–277.

Chapter
Balcárková, Adéla. Lokalita Kostice – Zadní hrúd v kontextu raně středověké Moravy. In: Balcárková, Adéla. , Dresler, Petr. , Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017, pp. 37–264.