Advanced search

Searching in title Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 80

Chapter
Benešová, Eva. K sémantické klasifikaci českých modálních sloves. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 217–219.

Chapter
Lilov, Metodi, Kostova, Tinka, Simeonova, Chriska. Модални синтактични вързки в българските говори. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 367–369.

Chapter
Osolsobě, Ivo. Modalita z hlediska obecné teorie modelování. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 43–45.

Chapter
Žaža, Stanislav. Poznámka k voluntativní modalitě. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 289.

Chapter
Večerka, Radoslav. K vývoji modálních konstrukcí v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 303–306.

Chapter
Bartošek, Jaroslav. K syntaktické klasifikaci tzv. modálních vsuvek. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 261–264.

Chapter
Blažek, Jiří. K činitelům určujícím modalitu vedlejších vět obsahových, zvláště žádacích v češtině. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 247–256.

Chapter
Oravec, Ján. Vplyv modality hlavnej vety na charakter vedľajšej vety. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 243–244.

Chapter
Kořenský, Jan. К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 213–215.

Chapter
Dokulil, Miloš. Pojem modálnosti výpovědi ze stanoviska teorie odrazu. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 39–41.

Chapter
Růžička, Rudolf. Über die Einheitlichkeit der Modalität. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 47–59.

Chapter
Barnet, Vladimír. Модальность коммуникативного акта и предложения. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 335–337.

Chapter
Mistrík, Jozef. Modalitná zložka v konektorových slovách. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 339–342.

Chapter
Grzegorczykowa, Renata. Czasowniki modalne jako wykładniki różnych postaw nadawcy. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 201–204.

Chapter
Herodes, Stanislav. Modalitní adverbia v staroslověnštině. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 307–313.

Chapter
Sedláček, Jan. O modalitě vedlejších vět v slovanských jazycích. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 227–231.

Chapter
Pisarkowa, Krystyna. Zur Problematik der Modalität : (die Entwicklung des Fragesatzes im Polnischen). In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 321–323.

Chapter
Mrázek, Roman. Замечания о сущности модальности. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 168–171.

Chapter
Skulina, Josef. Modální výstavba v nestylizovaných promluvách lidových mluvčích. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 375–376.

Chapter
Žaža, Stanislav. Přehled dosavadního stavu bádání o modalitě slovanské věty. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 15–21.

Chapter
Ivančev, Svetomir. Към въпроса за вокатива. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 291–292.

Chapter
Fiala, Karel. On the general semantic structure of modality. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 123–125.

Chapter
Chloupek, Jan. Modalita v živém komunikativním aktu. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 329–333.

Chapter
Mrázek, Roman. Дифференциация славянских языков в сфере модальности. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 177–183.