Advanced search

Searching in title Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 34

Chapter
Hlavsa, Zdeněk. K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 141–144.

Chapter
Walter, Hilmar. Условия и регулярности на актуализацията на темпорални и модални свойства на глагола в съвременния български език. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 167–173.

Chapter
Grzegorczykowa, Renata. Aktualizacja wypowiedzi poprzez kwantyfikację argumentów i predikatu. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 195–200.

Chapter
Chloupek, Jan. Vztažení časů k momentu mluvního aktu. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 145–150.

Chapter
Grepl, Miroslav. [Úvod]. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 9–10.

Chapter
Grepl, Miroslav. Komunikativně pragmatické aspekty výpovědi. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 15–37.

Chapter
Kočiš, František. O niektorých aktualizačných prvkoch v zloženom priraďovacom súvetí. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 111–116.

Chapter
Balhar, Jan. Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 129–131.

Chapter
Wróbel, Henryk. Prefiksacja czasowników a aktualizacja struktur predykatowo-argumentowych. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 175–180.

Chapter
Obsah. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 219–220.

Chapter
Desző, László. Типологические вопросы дейксиса. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 77–82.

Chapter
Barnet, Vladimír. Komunikativní situace a výpověď. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 69–75.

Chapter
Back matter. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. .

Chapter
Gladrow, Wolfgang. Взаимодействие лексических и грамматических средств в процессе речевой реализации простого предложения русского языка. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 87–91.

Chapter
Večerka, Radoslav. Distribuce posesívních zájmen v staroslověnštině. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 117–125.

Chapter
Kořenský, Jan. Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 39–45.

Chapter
Hums, Manfred. Zur Berücksichtigung stilistischer, kommunikativer und anderer Parameter bei der sprachlichen Modellierung. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 213–217.

Chapter
Pala, Karel, Svoboda, Aleš. Externí a interní pragmatika. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 53–60.

Chapter
Topolińska, Zuzanna. Wyznacznośc tzw. argumentów zdarzeniowych predykatu. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 187–194.

Chapter
Chloupek, Jan. [Zahajovací projev proděkana prof. dr. Jana Chloupka]. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 11–12.

Chapter
Lopatin, Vladimir Vladimirovič. Формы вежливости как компонент внешней прагматики высказывания. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 127–128.

Chapter
Koseska-Toszewa, Violetta. Informacja o określoności w frazie werbalnej i nominalnej języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 205–212.

Chapter
Bondarko, Aleksandr Vladimirovič. Актуализационные семантические признаки высказывания : (роль признака временной локализованности; ситуативно актуализированная и неактуализированная речь). In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 135–139.

Chapter
Adamec, Přemysl. Ke vztahu mezi propozicí, kategorií určenosti a aktuálním členěním. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 201–203.

Chapter
Panzer, Baldur. Iterativität, Usualität und Nichtaktualität im Slavischen. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 157–165.