Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2013, vol. 5, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Surovčák, Martin. Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 9–17.

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 2–3.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. .

Article
Knapková, Kristýna. Z uprchlíka umělcem: Serhad Bapir. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 52–56.

Article
Gazda, Adam, Borzan, Biljana. Interview with Biljana Borzan, Croatian member of the European Parliament. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 46–48.

Article
Sosič, Marko. Marko Sosič: Až do posledního jména. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 31–34.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica, Kouba, Miroslav. Jak chápat a interpretovat Balkán v jeho tematické pestrosti a kulturní provázanosti : rozhovor s Miroslavem Koubou. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 49–51.

Article
Žíla, Ondřej. První poválečné statistické sčítání v Bosně a Hercegovině 2013 : odklady, politizace a komplikace. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 18–25.

Article
[Editorial]. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. .

Article
Skýpala, Jan. Pád NDH a nástup komunistické strany v Jugoslávii. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 4–8.

Article
Hornová, Monika, Konečný, Jakub. S Brontousaurem do srbského Banátu. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 57–58.

Article
Konstantinov, Georgi. Georgi Konstantinov: Jezero a jiné básně. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 37–39.

Article
Olluri, Adil. Adil Olluri: Otcův návrat. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 35–36.

Article
Brabáčová, Marcela. Marek Jakoubek: Vojvodovo – historie, obyvatelstvo, migrace. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 43–45.

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. .