Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2014, vol. 6, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Obsah. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 2–3.

Article
Front matter. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. .

Article
Zalabáková, Jitka. Sympozium Balcanicum počtvrté. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 86–87.

Article
Pokyny pro autory. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 90.

Article
Jakoubek, Marek. Bibliografický soupis českých a slovenských prací o Vojvodovu, české krajanské obci v Bulharsku (do r. 2013). Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 62–77.

Article
Instructions for authors. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 91.

Article
Zeman, Pavel. [Editorial]. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 1.

Article
Kouba, Miroslav. "Otroků osvoboditeli!" : sémiotické obrazy Ruska v jihoslovanském obrození. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 4–25.

Article
Papcunová, Eliška, Kosi, Mateja, Koprivnikar, Aljaž, Rakušček, Katarina Ana, Škofič, Denis, Zupan, Uroš, Pisk, Klemen. Výzva poezie. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 82–85.

Article
Kongoli, Fatos. Fatos Kongoli: Iluze v zásuvce. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 78–81.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica, Štěpánek, Václav. "Jako staromilec se na Balkáně nejlépe cítím v malých zapadlých obcích.". Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 88–90.

Article
Zeman, Pavel. Religiozita českých migrantů v Bulharsku z řad inteligence. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 26–33.