Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria 2018, vol. 21, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Holý, Jiří. Arnošt Lustig a ti druzí. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 101–112.

Article
Tureček, Dalibor. Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 47–59.

Article
Fišer, Zbyněk. Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 113–121.

Article
Dušková, Pavlína, Urválková, Zuzana, Vobecká, Dagmar. Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc.. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 18–28.

Article
Sedláček, Tomáš. Milanu Suchomelovi místo laudatia. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 11–14.

Article
Dědinová, Tereza. Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 138–155.

Article
Skácel, Jan. Sonety Neorfeovi. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 181–194.

Article
Rambousek, Jiří. Jiří Mahen očima Milana Suchomela. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 69–77.

Article
Poláček, Jiří. Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 60–68.

Article
Gilk, Erik. Ke vzniku a recepci Bassova protektorátního románu. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 87–100.

Article
Bubeníček, Petr. Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 156–168.

Article
Trávníček, Jiří. Suchomeliana. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 15–17.

Article
Osolsobě, Petr. Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 31–46.

Article
Bočková, Hana. Editorial. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 7.

Article
Bednářová, Jitka, Suchomel, Milan. Musíme si prožít reparát ze své hlouposti i tísně : (rozhovor v opozici – rozmlouvání s prof. Milanem Suchomelem). Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 171–178.

Article
Fořt, Bohumil. Nezvalova gotická i surrealistická Valérie. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 78–86.

Article
Fonioková, Zuzana. Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 122–137.