Advanced search

Searching in title Opuscula historiae artium 2012, vol. 61 [56], iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 9 of 9

Article
Kroupa, Jiří. Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 2–11.

Article
Matulová, Jitka. Scénografie: Bohumír Matal : nástin malířovy spolupráce s divadlem. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 36–49.

Article
Zapletalová, Jana. Bibliografie Milana Tognera 1966–2012. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 80–94.

Article
Zapletalová, Jana. L'ultima lettera al professore. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 79–80.

Article
Kruntorád, Matěj. Torzo Ukřižovaného z Polné. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 50–57.

Article
Suchánek, Pavel. [Paměť : nová nepravidelná rubrika]. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 76.

Article
Vybíral, Jindřich. Der Abbau der Großstadt : Leopold Bauers urbanistische Entwürfe und Metropolvisionen. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 12–35.

Article
Kroupa, Jiří. Setkávání s Milanem Tognerem. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 77–79.

Article
Slavíček, Lubomír. "Chuť kupovat živé umění" : z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka. Opuscula historiae artium. 2012, vol. 61 [56], iss. 1, pp. 57–75.