Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1967, vol. 16, iss. A15. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 33

Article
Bauer, Jaroslav. K otázce významů a funkcí spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 27–36.

Article
Josková, Marie. [Lehiste, Ilse. Some acoustic characteristics of dysarthric speech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 192.

Article
Svoboda, Aleš. [Owen, Thomas. Transformational grammar and the teacher of English]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 213–214.

Article
Skulina, Josef. [Русская диалектология. Под редакцией Р.И. Аванесова и В.Г. Орловой]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 196–198.

Article
Bartoš, Lubomír. [Quilis, A.; Fernández, J.A. Curso de fonética y fonología españolas, para estudiantes angloamericanos]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 211–213.

Article
Šaur, Vladimír. [Кабасанов, Стойко. Един старинен български говор - Тихомирският говор]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 203–204.

Article
Krčmová, Marie. [Wierzchowska, Božena. Wymowa polska]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 202–203.

Article
Ducháček, Otto. [Mitterand, Henri. Les mots français]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 207–208.

Article
Firbas, Jan. It was yesterday that.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 141–146.

Article
Pavlík, Jaroslav Vincenc. Göttinger Untersuchungen zur Prosodie der Rede. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 171–183.

Article
Bronec, Jiří. Příspěvek ke čtení ruského textu pokročilými čtenáři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 153–164.

Article
Mrázek, Roman. K problémům strukturní syntagmatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 97–110.

Article
Ohnesorg, Karel. Nouvelles contributions à la pédolinguistique. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 165–169.

Article
Jelínek, Milan. Postavení atributu v obrozenské odborné literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 69–84.

Article
Žaža, Stanislav. [Розенталь, Д.Э. Практическая стилистика русского языка]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 198–200.

Article
Bartáková, Jarmila. [Lípa, Jiří. Cikánština v jazykovém prostředí slovenském a českém: k otázkám starých a novějších složek v její gramatice a lexiku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 204–206.

Article
Josková, Marie. [Stockwell, R.P.; Bowen, J.D. The sounds of English and Spanish]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 210–211.

Article
Jiráček, Jiří. [Fogarasi, Miklós. Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen: von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 200–201.

Article
Erhart, Adolf. Zur ie. Nominalflexion. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 7–26.

Article
Rusínová, Zdenka, Šlosar, Dušan. Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 37–64.

Article
Merta, Rudolf. Notizen zu einigen deutschen lexikographischen Neuerscheinungen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 185–190.

Article
Grepl, Miroslav. [Mistrík, Jozef. Slovenská štylistika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 192–196.

Article
Stavinohová, Zdeňka. [Doppagne, Albert. Trois aspects du français contemporain]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 206–207.

Article
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktické symposium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 216–219.

Article
Jiráček, Jiří. Существительные с интернациональными суффиксами - словообразовательная база в современном русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, vol. 16, iss. A15, pp. 125–140.