Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1959, vol. 8, iss. A7. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Bartoš, Lubomír. Observations sur les réalisations phonétiques dans le langage d'un enfant de deux ans. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 5–19.

Article
Grepl, Miroslav, Lamprecht, Arnošt. K otázce syntaktické klasifikace slovních druhů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 31–36.

Article
Dubský, Josef. Hispanistické deskriptivní studie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 129–130.

Article
Herodes, Stanislav. [Evangeliář Assemanův: kodex vatikánský 3. slovanský. Díl 2., Úvod, text v přepise cyrilském, poznámky textové, seznamy čtení. Vydal Josef Kurz]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 132.

Article
Vachek, Josef. The London group of linguistics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 106–113.

Article
Ducháček, Otto. Joliment - Bellement. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 99–105.

Article
Pelikán, Jarmil. O korespondenci Milana Rešerata Františku Pastrnkovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 118–120.

Article
Bartoš, Lubomír. [Československá logopedie: sborník statí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 130–131.

Article
Večerka, Radoslav. Ke genesi slovanských konstrukcí participia praes. act. a praet. act. I.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 37–49.

Article
Masařík, Zdeněk. Einige Bemerkungen zur Erforschung der deutchen Urkundensprache. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 65–73.

Article
Pačesová, Jaroslava. Contribution à l'étude de la phonétique du langage enfantin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 20–30.

Article
Pačesová, Jaroslava. [Jančák, Pavel. Zvuková stránka českého pozdravu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 131–132.

Article
Výměna - Book recieved - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 133–135.

Article
Ducháček, Otto. Sovětská kniha o sémantice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 114–117.

Article
Beneš, Pavel. [Studia romanica Zagrabiensia]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 127–129.

Article
Machek, Václav. [Právněhistorické studie. Ročníky II (1956), III (1557), IV (1958)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 121–123.

Article
Firbas, Jan. More thoughts on the communicative function of the english verb. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 74–98.

Article
Bauer, Jaroslav. [Bräuer, Herbert. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Teil I. Die Final- und abhängigen Heischesätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 123–127.

Article
Zatočil, Leopold. Ge- bei den sogenannten perfektiven und imperfektiven Simplizien. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. 50–64.