Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1987, vol. 36, iss. A35. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Večerka, Radoslav, Žaža, Stanislav, Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 7–25.

Article
Dorovský, Ivan. Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 35–43.

Article
Čejka, Mirek. [Kucarov, Ivan. Preizkazvaneto v bălgarskija ezik]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 133–136.

Article
Macháčková, Zuzana. [Buffa, Ferdinand. Atlas slovenského jazyka. III, Tvorenie slov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 139–140.

Article
Karlík, Petr. Souvětné struktury s propozičním participantem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 79–92.

Article
Rusínová, Zdenka. K distribuci alomorfů -i/-ové v nom. pl. maskulin životných. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 71–78.

Article
Nováčková, Jana. K automatizaci vyjadřování v publicistickém stylu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 103–109.

Article
Jiráček, Jiří. Деадъективные сложные слова с ал-евыми суффиксальными морфами: на материале русского и чешского языков. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 45–49.

Article
Lízalová, Ljubov. Интонационные средства выражения значения отдельного высказывания. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 55–59.

Article
Pačesová, Jaroslava. Semantic development : theory and application. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 27–34.

Article
Vacek, Jiří. [Митрохина, Б.И. и кол. Русский язык для научных работников-иностранцев]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 138–139.

Article
Landsman, Rostislav. [Valiska, Juraj. Nemecké nárečie Dobšinej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 140–141.

Article
Růžičková, Zdeňka. Funkce výpovědí s aby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 93–102.

Article
Lemov, Arkadij Vladimirovič. Мoтивировка или ориентация?: на материале русской лингвистической терминологии. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 125–131.

Article
Pala, Karel. Syntaktický analyzátor pro češtinu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 111–120.

Article
Bartáková, Jarmila. Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtině a slovenčině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 61–69.

Article
Erhart, Adolf. Zur Morphologie der indoeuropäischen Präpositionen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 121–124.

Article
Pavlíková, Ludmila. Vsuvky apercepčního a zjišťujícího charakteru jako prostředek autorizace v ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. 51–54.