Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1979, vol. 28, iss. A27. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Romportl, Simeon. O mentální funkci jazyka a asymetrické povaze znaku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 45–54.

Article
Zatočil, Leopold. Lynx - linze - ostrovid : ein kritischer Beitrag zur Ackermann- und Tkadlečekforschung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 223–234.

Article
Šlosar, Dušan, Rusínová, Zdenka. Soupis prací Arnošta Lamprechta. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 11–16.

Article
Havlová, Eva. Etymologické poznámky k několika českým dialektismům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 137–140.

Article
Rusínová, Zdenka. K tvoření deadjektivních adverbií v staré češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 149–158.

Article
Firbas, Jan. Úvaha o Ertlově pojetí českého slovního pořádku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 185–196.

Article
Karlík, Petr. K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 175–184.

Article
Kopecký, Milan. Carionova Chronica v českých překladech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 213–221.

Article
Michálková, Věra. Z historie jednoho okrajového typu hanáckých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 77–87.

Article
Bartoněk, Antonín. Labioveláry v mykénské řečtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 113–123.

Article
Mrázek, Roman. České hláskové skupení žď. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 97–105.

Article
Pačesová, Jaroslava. K vývoji obsahové stránky slov u dítěte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 55–60.

Article
Masařík, Zdeněk. Poznámky ke starohornoněmecké monoftongizaci a diftongizaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 107–112.

Article
Čejka, Mirek. Cesta k rekonstrukci nostratického slovníku a gramatiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 35–43.

Article
Jiráček, Jiří. K interlingvální interferenci ve slovotvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 159–163.

Article
Večerka, Radoslav. Poloha kongruentních posesívních zájmen v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 197–204.

Article
Barandovská, Věra. Návrhy J.A. Komenského na mezinárodní jazyk. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 235–242.

Article
Grepl, Miroslav. Imperativní postoje a imperativ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 165–174.

Article
Večerka, Radoslav. Arnošt Lamprecht šedesátiletý. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 8–10.

Article
Kopečný, František. Arnošt Lamprecht - nomen omen?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 17–20.

Article
Balhar, Jan. Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 125–130.

Article
Šlosar, Dušan. Historický vývoj dějových jmen v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 141–148.

Article
Žaža, Stanislav. Конструкции со значением исключения, включения и замещения в русском языке. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 205–212.

Article
Krčmová, Marie. K šíření obecné češtiny na Moravu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 69–75.

Article
Chloupek, Jan. Jazykové útvary při komunikativním aktu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 61–67.