Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1996, vol. 45, iss. A44. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 28

Article
Chloupek, Jan. [Davidová, Dana. Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 157–158.

Article
Žaža, Stanislav. [Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 151–157.

Article
Fic, Karel. [Mareš, František Václav. Makedonská gramatika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 164–165.

Article
Nübler, Norbert. Slavistische Konzeptionen von Aktionsart. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 47–57.

Article
Rusínová, Zdenka. Deminutivní modifikace z hlediska pragmalingvistického : intenzifikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 91–95.

Article
Romportl, Simeon. Jmenné tvary slovesné : (gerundia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 71–74.

Article
Janyšková, Ilona. Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 29–34.

Article
Trost, Klaus. Die Aktualitätsstruktur im tschechischen Verbalsystem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 75–89.

Article
Šarapatková, Žofie. Sémantický vývoj psl. jędrъ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 21–23.

Article
Seznam prací Adolfa Erharta (*1926) publikovaných v letech 1987-1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 143–144.

Article
Pete, Ištván. [Ясаи, Ласло. Лекции по глагольному виду: (специальный курс для студентов-русистов)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 158–162.

Article
Tomanová, Jana. [Šaur, V. České náslovné j]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 167–168.

Article
Bibliografie prací Jana Balhara (* 1931) za léta 1957-1996. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 145–150.

Article
Havlová, Eva. Lat. saeculum und urkelt. *saitlo-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 5–8.

Article
Knobloch, Johann. Buchstabenzauber in der Spätantike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 15–16.

Article
Karlík, Petr. Základní funkce deagentizace a dekauzativizace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 97–104.

Article
Brandner, Aleš. [Moser, M. Der prädikative Instrumental: aus der historischen Syntax des Nordostslavischen: von den Anfängen bis zur petrinischen Epoche]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 162–164.

Article
Eckert, Rainer. Zum Präteritum Frequentativum im Litauischen und einer Entsprechung desselben im Lettischen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 39–46.

Article
Karlíková, Helena. Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 35–38.

Article
Osolsobě, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 59–70.

Article
Perissutti, Anna Maria. Determinátory neurčitosti Ø, nějaký, jakýsi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 105–114.

Article
Knobloch, Johann. Miscellanea philologica et etymologica. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 17–19.

Article
Valčáková, Pavla. Motivace slovanských názvů pro uditi a uzené maso. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 25–27.

Article
Brandner, Aleš. [Формирование норм русского литературного языка XVIII века: сборник статей. Под ред. В.М. Маркова]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 165–167.