Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1993, vol. 42, iss. A41. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Article
Grepl, Miroslav. K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 7–11.

Article
Nübler, Norbert. Die Entwicklung der bohemistischen Aspektforschung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 23–37.

Article
Jarmila Bartáková, roz. Pikorová (1933): Bibliografie prací za léta 1959-1993. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 149–150.

Article
Fic, Karel. [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija fonetiko-grammatičeskaja. Vyp. 1., Refleksy *ě ; Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatel'naja. Vyp. 1., Životnyj mir]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 158–161.

Article
Pleskalová, Jana. Nejstarší typy českých složených antroponym. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 87–98.

Article
Krčmová, Marie. Brněnská městská mluva : odraz kontaktů etnik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 77–86.

Article
Jiráček, Jiří, Svobodová, Alena. K posunům v akcentuačním typu звездá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 109–117.

Article
Rusínová, Zdenka. [Sgall, Petr; Hronek, Jiří. Čeština bez příkras]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 151–156.

Article
Karlík, Petr. Přípustková souvětí v komunikaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 39–50.

Article
Chloupek, Jan. Pochybnosti o funkčních stylech?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 61–71.

Article
Smith, Nancy Susan. Verb classification in Dobrovský's Lehrgebäude der böhmischen Sprache (1809, 1819). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 13–21.

Article
Žaža, Stanislav. [Пунктуация в романских и славянских языках]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 156–158.

Article
Bartáková, Jarmila. Adjektiva vyjadrujúce zoslabenú mieru vlastnosti v slovenčině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 99–108.

Article
Milan Jelínek (1923): Bibliografie prací za léta 1947-1992. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 141–147.

Article
Brandner, Aleš. Начальные а-, я-, о-, е-, и-, у-, ю- в современном русском и чешcком языках : (исторический комментарий). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 119–128.

Article
Šipková, Milena. K jednomu typu infinitivní nominalizace obsahových vět v středomoravských dialektech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 73–76.

Article
Pražák, Richard. Ke vztahům českých a finských jazykovědců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 129–139.

Article
Pala, Karel, Osolsobě, Klára. Czech stem dictionary. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, vol. 42, iss. A41, pp. 51–60.