Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1998, vol. 47, iss. A46. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 33

Article
Myronova, Halyna. Нация и культура. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 185–197.

Article
Skalka, Boris. Soupis prací Radoslava Večerky sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 206–208.

Article
Grepl, Miroslav. [Svozilová, Naďa; Jirsová, Anna; Prouzová, Hana. Slovesa pro praxi: valenční slovník nejčastějších českých sloves]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 219–220.

Article
Solařová-Montijn, Erika. Padesát let výuky nizozemštiny na Masarykově univerzitě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 199–200.

Article
Blažek, Václav. Indo-European "two". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 5–25.

Article
Vykypěl, Bohumil. Zwei Bemerkungen zur germanichen Sozialterminologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 39–43.

Article
Avramova, Cvetanka. O některých tendencích při tvoření nových podstatných jmen označujících osoby v bulharštině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 143–150.

Article
Žaža, Stanislav. К локализации явлений, событий, процессов во времени: (на материале русского и чешского языков). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 169–173.

Article
Blažek, Václav. [Szemerényi, Oswald J.L. Introduction to Indo-European linguistics]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 209–211.

Article
Brandner, Aleš. [Бенедиктов, Н.А.; Бенедиктова, Н.С.; Базурина, Е.Н. Словарь русской истории]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 226–227.

Article
Romportl, Simeon. K otázce sémiologického typu českého imperativu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 95–100.

Article
Osolsobě, Klára, Pala, Karel, Rychlý, Pavel. Frekvence vzorů českých substantiv : (na materiálu ČNK). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 77–94.

Article
Myronova, Halyna. [Пачаи, Имре. Ареальные аспекты парных слов в русском языке]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 228–230.

Article
Hladká, Zdeňka. Uplatnění formální deminuce v tvorbě lidových jmen rostlin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 107–112.

Article
Bartáková, Jarmila. K zradnostiam v blízkopríbuzných jazykoch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 151–159.

Article
Šefčík, Ondřej. Otázka staroevropského původu hydronyma Olše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 45–49.

Article
Pastyřík, Svatopluk. [Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 224–226.

Article
Grepl, Miroslav. Problematika klasifikace ilokučních aktů (II). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 61–67.

Article
Nekula, Marek. [Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 215–219.

Article
Havlová, Eva. Benennungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 27–38.

Article
Gazda, Jiří. K otázce konkurence grafických kódů v ruském publicistickém textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 161–168.

Article
Karlíková, Helena. [Dorovský, Ivan. Makedonci žijí mezi námi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 222–224.

Article
Brandner, Aleš. К семантическому анализу степеней сравнения в русском и чешском языках. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 175–184.

Article
Janyšková, Ilona. [Snoj, Marko. Slovenski etimološki slovar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 220–222.

Article
Soupis prací Jana Chloupka od roku 1988. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 203–205.