Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2000, vol. 49, iss. B47. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Horák, Petr. Jaká filosofie dějin pro naši dobu? : několik poznámek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 83–92.

Article
Holzbachová, Ivana. Věda a postmoderna v díle P. Feyerabenda a S. Toulmina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 127–140.

Article
Krob, Josef. Ontologické základy poznatelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 107–112.

Article
Horyna, Břetislav. Num verum est, num necesse sit?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 47–62.

Article
Hroch, Jaroslav. Ke vztahu hlubinné hermeneutiky a metodologie humanitních věd : (symbol, archetyp a aktualizace). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 113–125.

Article
Gabriel, Jiří. Poválečná brněnská léta J.L. Fischera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 25–36.

Article
Holzbachová, Ivana. [Mezi řádky = Entre les lignes: Jiřímu Pecharovi k 70. narozeninám. K vydání připravili Herbert Hanreich, Marcela Sedláčková, Petra Stehlíková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 165–166.

Article
Lukeš, Pavel. [Hain, Radan. Staatstheorie und Staatsrecht in T.G. Masaryks Ideenwelt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 166–167.

Article
Šmajs, Josef. Přátelské setkání u příležitosti životního jubilea významných osobností české filosofie a logiky 23.3.2000. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 5–6.

Article
Zouhar, Jan. Brněnská katedra filozofie 1950-2000. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 11–18.

Article
Švandová, Blažena. Krátké variace na téma ὄνομα και νόμος. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 141–145.

Article
Petrželka, Josef. [Frede, Dorothea. Platons "Phaidon": der Traum von der Unsterblichkeit der Seele]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 161–163.

Article
Raclavský, Jiří. Tichý's "Five modes of forming constructions". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 75–82.

Article
Brázda, Radim. Skepse v etice : Marquard, Mackie a Weischedel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 63–74.

Article
Salem, Jean. Le rationalisme de Démocrite. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 93–106.

Article
Binka, Bohuslav. Báječný starý svět, aneb, Mýtus návratu v podání jednoho "ekologicky" orientovaného myslitele : habet mundus iste noctes suas et non paucas. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 147–152.

Article
Pavlincová, Helena. Člověk a filozof Lubomír Nový. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 19–24.

Article
Šmajs, Josef. Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a ontologie evoluční ontologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 37–46.

Article
Zumr, Josef. Podíl Brna na velikosti české filosofie : (pohled subjektivní). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 7–9.

Article
Holzbachová, Ivana. O jedné "malé" učebnici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 153–159.

Article
Holzbachová, Ivana. [Mulgan, Richard Grant. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 163–165.

Article
Hroch, Jaroslav. [Smreková, Dagmar; Palovičová, Zuzena. Podnikateľská a enviromentálna etika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2000, vol. 49, iss. B47, pp. 167–170.