Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1996, vol. 45, iss. B43. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Article
Horák, Petr. Le "sens" de l'historie Tchèque : de Ernst Denis au délà la Charte 77 jusqu' aux débats actuels. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 55–75.

Article
Dokulil, Miloš. [The cyborg handbook. Ed. by Chris Hables Gray with the assistance of Heidi J. Figueroa-Sarriera and Steven Mentor]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 103–104.

Article
Hollan, David. O občanské společnosti a přirozených druzích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 45–50.

Article
Dokulil, Miloš. Jubilejní "cogitatio"? : (k 400. výročí narození René Descarta). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 5–13.

Article
Krob, Josef. Prostor jako vztah geometrie a fyziky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 25–33.

Article
Dokulil, Miloš. [Krejčí, Jaroslav; Krejčová, Anna. Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Přeložil J. Kašpar]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 105–106.

Article
Raclavský, Jiří. Pavel Tichý - nástin života a díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 87–93.

Article
Sedlák, Jiří. Inocenc Arnošt Bláha jako etik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 77–86.

Article
Holzbachová, Ivana. [Paetzold, Heinz. Ernst Cassirer: von Marburg nach New York: eine philosophische Biographie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 101–102.

Article
Zouhar, Jan. [Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 106–107.

Article
Holzbachová, Ivana. Stephen Toulmin - objektivnost a relativita vědeckého poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 35–44.

Article
Za profesorem Jaroslavem Kudrnou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 51–53.

Article
Šmajs, Josef. K problému hodnot v nynější ekologické krizi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 15–24.

Article
Kuna, Ivan. [Česká filozofie ve 20. století]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 107–108.

Article
Zouhar, Jan. K tradicionalismu na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 95–98.

Article
Dokulil, Miloš. [Gordon, Scott. The history and philosophy of social science]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 104–105.

Article
Holzbachová, Ivana. [Paetzold, Heinz. Die Realität der symbolischen Formen: die Kulturphilosophie Emst Cassirers im Kontext]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1996, vol. 45, iss. B43, pp. 102–103.