Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1988, vol. 37, iss. B35. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Gabriel, Jiří. Josef Macháček o filozofii a filozofování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 7–19.

Article
Krob, Josef. Chápeme správně prostor a čas?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 29–35.

Article
Zouhar, Jan. [Głombik, Czesław. Martin Grabmann i polska filozofia katolicka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 106–107.

Article
Nechutová, Jana. [Herold, Vilém. Pražská univerzita a Wyclif: Wyclifovo učení o ideách a geneze husitského revolučního myšlení]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 110–111.

Article
Bretfeldová, Helena. Filozofická problematika na stránkách Indexu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 91–95.

Article
Holzbachová, Ivana. Hugh R. Trevor-Roper a struktura společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 81–89.

Article
Hlavoň, Karel. [Světlý, Jaroslav. Morálka a současnost]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 99–101.

Article
Gabriel, Jiří. [Živá tvář Erasma Rotterdamského. Editoři: Michal Svatoš, Martin Svatoš ; Svět Blaise Pascala. Editor Petr Horák]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 107–109.

Article
Cetl, Jiří. Hodnota přírody v dějinách evropské kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 37–56.

Article
Látal, Antonín. K rovinám a stránkám poznávací aktivity a tvořivosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 65–72.

Article
Jašek, Antonín. Je vývoj atributem hmoty?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 21–27.

Article
Nechutová, Jana. [Ransdorf, Miloslav. Kapitoly z geneze husitské ideologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 109–110.

Article
Nechutová, Jana. [Spunar, Pavel. Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 111–112.

Article
Tošenovský, Ludvík. [Parňuk, M.A.; Coufal, Jozef a kol. Dialektické protirečenie - jadro dialektiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 97–99.

Article
Krob, Josef. [Prošloje i buduščeje Vselennoj. Red. N.D. Morozova]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 104–105.

Article
Holzbachová, Ivana. [Sovremennyje buržuaznyje teorii obščestvennogo razvitija]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 101–103.

Article
Horák, Petr. Aufklärung - Vernunft - Herrschaft - Natur - Libido. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 73–80.

Article
Holzbachová, Ivana. [Bustamante y Montoro, Antonio Sánchez de. La filosofía clásica alemana en Cuba 1841-1898]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 103–104.

Article
Šmajs, Josef. K problému vývoje technosféry : malé zamyšlení nad velkým tématem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 57–63.