Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky 2000, vol. 49, iss. X3. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 30

Article
Pospíšil, Ivo. Литература и художественная культура. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 120–121.

Article
Dohnal, Josef. Dvě mezinárodní vědecké konference v Polsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 127–128.

Article
Štěpán, Ludvík. Romantismus v české a polské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 131–132.

Article
Dohnal, Josef. Translatologická srovnání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 122–123.

Article
Dorovský, Ivan. Puškinovo dílo u Bulharů a Makedonců. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 5–13.

Article
Pospíšil, Ivo. О некоторых специфических чертах развития русской литературы. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 29–41.

Article
Pospíšil, Ivo. Odkrývání staronových témat : futurismus, Pasternak, spisovatel a sebevražda, Němci v Rusku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 113–114.

Article
Štěpán, Ludvík. Biografická práce o Jánu Kalinčiakovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 117–118.

Article
Dorovský, Ivan. Básník města věčného svátku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 128–129.

Article
Pospíšil, Ivo. Originální pohled na modernismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 85–87.

Article
Pospíšil, Ivo. Pohled na Ivana Kotljarevského ve světových souvislostech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 83–84.

Article
Filipová, Helena. Ruský verš a počítačové systémy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 91–95.

Article
Dorovský, Ivan. Dějiny literatur západních a jižních Slovanů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 114–116.

Article
Dohnal, Josef. Role neverbální komunikace v interpretaci literárního díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 43–53.

Article
Štěpán, Ludvík. Nečekané návraty : (vliv společenské a politické situace na tvar polské literatury osmdesátých let). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 63–75.

Article
Kšicová, Danuše. Erotika a smrt v podání Michaila Arcybaševa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 130–131.

Article
Gawarecka, Anna. Zawsze przez tłum znienawidzony - artysta i sztuka w oczach czeskich dekadentów. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 15–28.

Article
Kšicová, Danuše. První monografie o Jiřím Haussmannovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 116–117.

Article
Štěpán, Ludvík. Poslední desetiletí v české a polské literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 133–134.

Article
Dorovský, Ivan. Slovník charvátské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 118–119.

Article
Pospíšil, Ivo. Objevování českého literárního baroka : skrytá výzva slavistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 132–133.

Article
Pospíšil, Ivo. Průvodce a průhled Nabokovem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 124–125.

Article
Štěpán, Ludvík. Skici k dějinám nejnovější polské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 123–124.

Article
Pospíšil, Ivo. Invence a problémy: literárněvědná terminologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 129–130.

Article
Štěpán, Ludvík. Pohled na modernismus přes hranice proudů a vlivů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 87–89.