Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2003, vol. 52, iss. F47. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 6 of 6

Article
Loudová, Michaela. "Hortus episcopi debet esse sacra biblia" : knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 15–44.

Article
Autoři. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 117.

Article
Hédlová, Luba. Madona z Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 7–14.

Article
Tomášek, Petr. Podíl pražského kulturního prostředí na formování obrazové sbírky rájeckých Salm-Reifferscheidtů kolem poloviny 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 45–59.

Article
Slavíček, Lubomír. "Der schöne Vorrath verschiedener Gemälde und Kunststücken" : prameny k dějinám sběratelství a uměleckého obchodu v Praze kolem 1800. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. 63–116.

Article
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2003, vol. 52, iss. F47, pp. .