Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1963, vol. 12, iss. F7. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
[Obrazová příloha]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. .

Article
Fukač, Jiří. Leoš Janáček a Zdeněk Nejedlý : (k problematice vztahu české kritiky k tvorbě počátku 20. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 5–29.

Article
Richter, Václav. Náčrt činnosti Domenica Martinelliho na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 49–88.

Article
Krsek, Ivo. [Míčko, Miroslav. Člověk v umělci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 201–202.

Article
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 207–208.

Article
Jeřábek, Richard. Národopisné poznámky z cesty po Tunisku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 155–189.

Article
Pečman, Rudolf. Zu einigen gemeingültigen Gesetzmässigkeiten der Musikinterpretation. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 144–154.

Article
Pečman, Rudolf. [Musik des Ostens : Sammelbände für historische und vergleichende Forschung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 195–198.

Article
Jeřábek, Richard. [Müveltség és Hagyomány]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 202–204.

Article
Krsek, Ivo. Rokoko und Impressionismus : (zum Problem des spätbarocken Sensualismus). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 89–105.

Article
Frolec, Václav. Sídla v sofijské oblasti v 19. a počátkem 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 117–137.

Article
Blažek, Zdeněk. Die Doppelalteration in der tschechischen Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 31–48.

Article
Seznam vyobrazení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 205–206.

Article
Richter, Václav. Zprávy o malbách Karla Töppera v Brtnici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 190–194.

Article
Krsek, Ivo. Poslední publikace o brněnských malířích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 199–201.

Article
Štědroň, Miloš. V SSSR dvakrát o naší hudební vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 198.

Article
Štědroň, Bohumír. Leoš Janáček und Ferenc Liszt. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 139–143.

Article
Fukač, Jiří. [Vysloužil, Jiří. Ludvík Kundera : profil umělce, pedagoga a vědce]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 198–199.

Article
Holý, Dušan, Pokorný, Otakar. Über die Anwendung der graphischen Dynamik- und Rhythmusaufzeichnung bei der Untersuchung der Musikfolklore. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1963, vol. 12, iss. F7, pp. 107–116.