Advanced search

Searching in title Religio 2012, vol. 20. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 36

Issue
Religio, 2012, vol. 20, issue 2.

Article
Martin, Luther H., Wiebe, Donald. Religious studies as a scientific discipline: the persistence of a delusion. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 9–18.

Article
Stuckrad, Kocku von. Straw men and scientific nostalgia : a response to Luther H. Martin and Donald Wiebe. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 55–61.

Article
Martin, Luther H., Wiebe, Donald. Why the possible is not impossible but is unlikely: a response to our colleagues. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 63–72.

Article
Hödl, Hans Gerald. Is an unbiased science of religion impossible?. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 19–26.

Article
Kundt, Radek. A scientific discipline: the persistence of a delusion?. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 39–42.

Article
Zbíral, David. Introduction to the discussion "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?". Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Mičaninová, Mária. [Šedinová, Jiřina a kol. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: mezi integrací a izolací]. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 127–128.

Article
Navrátilová, Alexandra. [Večerková, Eva; Frolcová, Věra. Evropské Vánoce: v tradicích lidové kultury]. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 130–133.

Article
Pokorny, Lukas. [Madsen, Richard. Democracy's Dharma: religious renaissance and political development in Taiwan]. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 142–144.

Article
Šindelář, Pavel. [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku]. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 140–142.

Article
Vitásková, Magdaléna. Avicennovo učení o lásce. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 107–122.

Article
Michalíková, Jana. Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 73–92.

Article
Zbíral, David. Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 93–106.

Article
Seiwert, Hubert. The study of religion as a scientific discipline : a comment on Luther Martin and Donald Wiebe's paper. Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 27–38.

Article
Martin, Luther H.. The future of the past : the history of religions and cognitive historiography. Religio. 2012, vol. 20, iss. 2, pp. 155–171.

Article
Adamík, Marek. [Goodrick-Clarke, Nicholas. Západní esoterické tradice]. Religio. 2012, vol. 20, iss. 2, pp. 292–295.

Article
Šindelář, Pavel. Koncept náboženství v moderní čínské společnosti a jeho vědecká reflexe. Religio. 2012, vol. 20, iss. 2, pp. 233–251.