Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2003, vol. 13, iss. 3. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 19 of 19

Article
Kováčová, Marta. Výrazové prostriedky v románe Matka. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 19–30.

Article
Pospíšil, Ivo. Úvahy teoretika. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 58–59.

Article
Pospíšil, Ivo. Kvalitní dílo literárněvědné lexikografle. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 62.

Article
Pospíšil, Ivo. Sémiotika pouti na svatá místa. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 48–50.

Article
Kšicová, Danuše. Dobře utajené jubileum. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 47.

Article
Pospíšil, Ivo. Syntetická komparatistika. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 52–53.

Article
Pokorný, Milan. K poznání specifičnosti lyrického výrazu. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 59–61.

Article
Zacharijeva, Irina. Венецианский миф Бродского. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 31–37.

Article
Ruferová, Jana, Richterek, Oldřich. Jubilejní kongres MAPRJAL. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 42–45.

Article
Zahrádka, Miroslav. Slovenský slovník ruských spisovatelů. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 61–62.

Article
Pospíšil, Ivo. Užitečný přehled ruské literatury 20. století, část druhá: tečky, vykřičníky a otazníky. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 63–64.

Article
Zelenka, Miloš. Nový pohled na dějiny slovensko-bulharských vztahů. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 50–52.

Article
Dohnal, Josef. Zahrádkový Toulky s ruskými spisovateli. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 57–58.

Article
Zahrádka, Miroslav. O ruské próze 70.-90. let XX. století. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 53–54.

Article
Bátorová, Mária. [Gertrude Zand: Bátorová, M. J.C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 45–46.

Article
Pospíšil, Ivo. Romantismus a triadickost. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 3, pp. 54–57.