Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2002, vol. 12, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 12 of 12

Article
Tolstaja, Svetlana Michajlovna. Московская школа этнолингвистики. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 1–9.

Article
Pospíšil, Ivo. Slavistika a evropské změny na konci 20. století. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 59–61.

Article
Brandner, Aleš. Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 56–58.

Article
Gazda, Jiří. [Rudincová, B. Typy pojmenování v současné ruštině: (zejména v podnikatelské oblasti)]. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 65–66.

Article
Brandner, Aleš. Исторические аспекты современных русских причастий. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 33–41.

Article
Pechal, Zdeněk, Stěpanova, Ludmila, Vychodilová, Zdeňka, Vysloužilová, Eva, Zahrádka, Miroslav. XVI. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 48–54.

Article
Kuželová, Oľga. O súčasnej ruskej mäkkostnej korelácii. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 10–25.

Article
Pallasová, Eva. [Hansack, E. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen]. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 61–64.

Article
Dekanová, Eva. Netradičný pohľad na jazykovú nomináciu. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 66–67.

Article
Brandner, Aleš. Konference u příležitosti 200. výročí narození V.I. Dala. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 55–56.

Article
Večerka, Radoslav. Odkaz Josefa Kurze v oboru staroslověnské syntaxe. Opera Slavica. 2002, vol. 12, iss. 2, pp. 42–48.