Advanced search

Searching in title Studia archaeologica Brunensia 2016, vol. 21, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 8 of 8

Article
Šplíchalová, Ivana, Jandová, Marie, Urbanová, Petra. Validace metod virtuální restaurace a rekonstrukce v kosterní antropologii. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 139–162.

Article
Hupková, Adela, Šáliová, Soňa, Králík, Miroslav, Malček, Róbert. Nejsou čáry jako čáry: inkrementální linie v mikrostruktuře zubů a jejich využití při analýze kosterních nálezů. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 113–138.

Article
Válek, David. Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 39–60.

Article
Menšík, Petr, Procházka, Milan. Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 75–90.

Article
Macháček, Jiří. Na památku prof. PhDr. Zdeňka Měřínského, CSc.. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Vostrovská, Ivana. Lokalizace polohy raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá na základě povrchové prospekce. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 91–112.

Article
Benkovsky-Pivovarová, Zoja. Zur Datierung der Begleitkeramik der Glockenbecherkultur. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 61–74.

Article
Hájek, Zdeněk, Humpolová, Alena, Čerevková, Alžběta. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan (okres Brno-venkov). Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 9–38.