Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2009, vol. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Issue
Porta Balkanica, 2009, vol. 1, issue 1-2.

Article
Zacharová, Marta. Medzinárodný seminár albánskeho jazyka, literatúry a kultúry v Prištine. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 80–85.

Article
[Obrazová příloha]. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 101–[104].

Article
Tesař, Jiří. Velebit – království skal. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 86–87.

Article
Habrnálová, Lenka. Jugoslávsko-italská hranice po Rapallské smlouvě. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 4–7.

Article
Benatova, Miroljuba. Miroljuba Benatova: Kristiana Vălčeva Osem rokov Kadáfího rukojemníčka. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 68–70.

Article
Mottlová, Michaela. Jak rumunská nová vlna na duhu zapomněla. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 75–77.

Article
Pazderková, Irena. Děti ve válkách na Balkáně 1991–1999. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 41–46.

Article
Strmiska, Milan. Bektášíja v Makedonii. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 35–40.

Article
Przybylski, Michal. S Mihou Mazzinim během jeho slezské mise. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 56–61.

Article
Mićanović, Krešimir. Krešimir Mićanović. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 71–73.

Article
Samson, Martin. Pohled české společnosti na ženy v Bosně a Hercegovině ve 2. polovině 19. století. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 8–17.

Article
Vinš, Přemysl. Příliš dlouhé volby (analýza parlamentních voleb v Albánii). Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 25–30.

Article
Zárubová, Marcela. Bělehradský fantóm. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 74.

Article
Šteflová, Lenka. Život v romské "bažině". Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 78–79.

Article
Surovčák, Martin. Přehled vybraných publikací za rok 2009. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 92–100.

Article
Otsuka, Masahiko, Šteflová, Lenka. Vždy budu Japoncem, ale do Japonska se už vrátit nechci : (rozhovor s M. Otsukou). Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 88–91.

Article
Úvodem. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 1.

Article
Surovčák, Martin. Trnitá cesta ke spisovné albánštině. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 47–55.

Article
Oblučar, Branislav. Branislav Oblučar – ukázky poezie. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 66–67.

Article
Surovčák, Martin. Jadrný satirik Nikos Tsiforos. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 62–63.

Article
Zacharová, Marta. Neznámí Karakačani. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 31–34.

Article
Penčeva, Stanka, Damianov, Damian, Anastasov, Petăr, Matev, Pavel. Poeti jednej generácie 20. storočia. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 64–65.

Article
Strmiska, Milan. Likvidace nekomunistických vojenských jednotek v Jugoslávii v letech 1945–1946. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 18–24.