Advanced search

Searching in title Porta Balkanica 2012, vol. 4. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Przybylski, Michal. [Editorial]. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 1.

Article
Vinš, Přemysl. Na křižovatce mezi Moskvou a Pekingem aneb po čátek albánsko-sovětské roztržky. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 6–19.

Article
Agolli, Dritëro. Dritëro Agolli: Někdo třetí. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 102–104.

Article
Mikušiak, Igor. Alenka Jensterle-Doležalová (ed.): Vzájemným pohledem: česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 111–113.

Article
Fatková, Gabriela. Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 62–71.

Article
Daskalova, Dobrina. Funkcia a pragmatika jedných z osobitných slovesných foriem v bulharskom jazyku. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 76–80.

Article
Balantič, France. France Balantič: Zasypaná ústa a jiné básně. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 106–108.

Article
Surovčák, Martin. "Kampak jdou muhadžirové?" : exodus Albánců z Nišského sandžaku. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 22–31.

Article
Penčev, Vladimir. Pouť do Kanaánu, aneb, Co přivádí Čechy do Bulharska a Bulhary do Česka. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 40–44.

Article
Zeman, Pavel. Dialogy (nejen) mezi Bulharskem a Českem. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 109–110.

Article
Zalabáková, Jitka. Marek Jakoubek: Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 114–115.

Article
Neničková, Veronika. Kronika dění na Balkáně. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 123–128.

Article
Strmiska, Milan. Hlaholské písemnictví a slovanská liturgie v českých zemích a u jižních Slovanů. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 72–75.

Article
Anagnostakisová, Lula. Lula Anagnostakisová: Vítězství. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 96–101.

Article
Strmiska, Milan. Rumunská exilová literatura. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 81–85.

Article
Jakoubek, Marek. Penčevovy Folklorní materiály z obce Vojvodovo (výběrová edice). Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 45–56.

Article
Dérens, Jean-Arnault, Geslin, Laurent. Jean-Arnault Dérens – Laurent Geslin: Balkánští dervišové mezi tradicí a adaptací. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 86–95.

Article
Bucher, Slavomír. Kultúrno historické a prírodne dedičstvo Slavónie. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 32–39.

Article
Kozár, Aleš. Chvála maličkostem. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 116–118.

Article
Kolářová, Kateřina. Přehled nových publikací. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 119–122.

Issue
Porta Balkanica, 2012, vol. 4, issue 1-2.