Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2000-2001, vol. 49-50. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Article
Hloušková, Lenka. Obsahová analýza učebnice jako didaktického a historického textu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 79–89.

Article
Kunzová, Zuzana. Vzdělávání imigrantů - téma pro současnou teorii a praxi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 107–112.

Article
Monatová, Lili. Životní jubileum profesora Vladimíra Jůvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 139–141.

Article
Steinunn Helga Lárusdóttir. Sebehodnocení škol : nový prvek v islandském školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 33–46.

Article
Emmerová, Kateřina. Diskuse nad problematikou žen ve školním managementu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 61–71.

Article
Frost, David. Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 7–19.

Article
Rabušicová, Milada. Životní jubileum profesorky Lili Monatové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 143–145.

Article
Václavíková, Eva. K pedagogické autonomii učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 99–106.

Article
Vlková, Petra. Současné pohledy na výchovu dítěte předškolního věku a jejich realizace v programech institucí předškolní výchovy v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 127–134.

Article
Lepková, Kateřina. Výzkum základů pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 113–118.

Article
Novotný, Petr. Dospívající a sociální opora ve školní třídě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 73–78.

Article
Adamcová, Anna. Mediální výchova a její pojetí v programech povinného vzdělávání v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 119–125.

Article
Keppelmüller, Joachim. Rozvoj školy : rakouská perspektiva. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 47–59.

Article
Rabušicová, Milada, Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 5–6.

Article
Marx, Ernst, Pol, Milan. K projektové práci ve školách : (s důrazem na potenciál projektů pro rozvoj školy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 21–31.

Article
Pol, Milan. Mezinárodní kongres o efektivitě škol a zdokonalování jejich práce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 135–137.

Article
Zounek, Jiří. Otokar Chlup : zakladatel Pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 91–98.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2000-2001, vol. 49-50, issue U5-6.