Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 1224

Article
Bartoněk, Antonín. K problému jazykového míšení v literárním díle : (řečtina a latina u D. Magna Ausonia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 154–161.

Article
Zatočil, Leopold. Eine unbekannte bairische Verslegende von den 10.000 Rittern aus dem 14. Jahrhundert : Herrn Prof. Dr. František Kahla (Bratislava) zugeeignet. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 67–86.

Article
Závodský, Artur. Dva obrazy ilusionistů v Nerudových Povídkách malostranských. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 100–107.

Article
Stiebitz, Ferdinand. K řeckým epigramům o nahluchlých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 41–47.

Article
Jelínek, Milan. Styl brněnských románů Rudolfa Těsnohlídka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 141–153.

Article
Štěpaník, Karel. Jubilejní oslavy Aristofana, Čechova, Dvořáka, Fieldinga a Praxitela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 162.

Article
Štěpaník, Karel. Henry Fielding. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 108–122.

Article
Pešta, Pavel, Válek, Vlastimil. St.K. Neumann jako kulturní a politický publicista. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 144–149.

Article
Kšicová, Danuše. Nad výborem z F.X. Šaldy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 152–155.

Article
Mandát, Jaroslav. Kniha o Dostojevském a proti "dostojevštině". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 164–170.

Article
Stupka, Vladimír. [Aragon, Louis. O literatuře]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 179–180.

Article
Mandát, Jaroslav. Otázky studia staroruského písemnictví ve světle současné sovětské literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 94–107.

Article
Michl, Josef B.. Bjørnson a Slováci : (k 125. výročí básníkova narození). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 80–93.

Article
Pospíšil, Ivo. Podivínství a šílenství jako podloží tvorby N.V. Gogola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 91–100.

Article
Pavelka, Jiří. Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 125–131.

Article
Binová, Galina Pavlovna. Coцapт кaк пpeoдoлeниe yтoпичecки-идeйнoй тpaдиции : (пpoзaичecкий вapиaнт: B. Copoкин, B. Epoфeeв, З. Гapeeв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 107–114.

Article
Suchomel, Milan. O brněnské literární kritice 20. a 30. let : (glosa z přinucení). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 57–64.

Article
Mikulášek, Miroslav. Meнтaлитeт pyccкoй литepaтypы XX вeкa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 115–124.

Article
Kožmín, Zdeněk. Čas a prostor v Slezských písních. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1994, vol. 43, iss. D41, pp. 41–52.

Article
Závodský, Artur. Tři publikace o B. Václavkovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 157.

Article
Zykmund, Václav. Nad novým vydáním Plechanovových statí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 161–164.

Article
Pražák, Richard. Kollárovská studie Endre Angyala. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 173–175.

Article
Gregor, Alois. [Léry, Jean de. Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 157–158.

Article
Wollman, Frank. Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 5–14.

Article
Pantůčková, Lidmila. W.M. Thackeray jako kritik protirealistické literatury v letech třicátých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1957, vol. 6, iss. D4, pp. 33–41.