Advanced search

Searching in title Theatralia 2017, vol. 20. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 86

Issue
Theatralia, 2017, vol. 20, issue 1.

Issue
Theatralia, 2017, vol. 20, issue 2.

Issue
Theatralia, 2017, vol. 20, issue 2, Supplementum.

Issue
Theatralia, 2017, vol. 20, issue 1, Supplementum.

Article
Merenus, Aleš. Slovník moderního českého dramatu (úvod). Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 9–13.

Article
Merenus, Aleš. Seznam použitých zkratek. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 57–58.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Editorial. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 7.

Article
Merenus, Aleš. Ediční poznámka. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 55–56.

Article
Merenus, Aleš. Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 71–74.

Article
Merenus, Aleš. Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 59–62.

Article
Merenus, Aleš. Jmenný rejstřík. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 63–70.

Article
Mikulová, Iva. Představení Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 161–162.

Article
Stehlíková, Eva. Dvacet let postiženi uměním. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 163.

Article
Hanáčková, Andrea. Akce je vhodná i pro Boha neznalé : sondy do amatérského náboženského divadla na Moravě po roce 1990. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 9–32.

Article
Pinkasová, Pavla. Ze vzpomínek na české ochotnické divadlo ve Vídni. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 175–178.

Article
Lollok, Marek. Kolokvium Česká a slovenská vzájemnost v profesionálním divadle po roce 1993. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 188–189.

Article
Kubart, Tomáš. Nuda veritas. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 179–181.

Article
Vodička, Libor. O nový divadelní řád : poznámky k diskusi o divadelním zákonu v českém tisku 1945–1948. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 9–20.

Article
Drábek, Pavel. Dramaturgie her Karla Čapka podle Jany Cindlerové. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 155–158.