Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1977-1978, vol. 26-27. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Krása, Josef. Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 7–16.

Article
Kudělka, Zdeněk. Výzkum románské architektury na Moravě I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 39–42.

Article
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. .

Article
Krsek, Ivo. Nové poznatky k dějinám malířství 18. století na Moravě : František Řehoř Ignác Eckstein, Jan Kryštof Handke, Juda Tadeáš Josef Supper, Jan Lukáš Kracker, Felix Ivo Leicher. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 65–69.

Article
Stehlík, Miloš. Archiválie k činnosti Ignáce Lengelachera v Rajhradě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 60–64.

Article
Jirka, Antonín. Obrazy P.F. de Guala (?) z Dačic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 76.

Article
Kalinová, Alena. Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 43–44.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 46–54.

Article
Sedlář, Jaroslav. Levicová orientace avantgardy v českém užitkovém umění první poloviny 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 17–37.

Article
Jirka, Antonín. Stavitel Jiří Richter, sochař Matyáš Graf a malíř Jan Jiří Ostrovský v Dolních Kounicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 70–76.

Article
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 77–78.

Article
Kroupa, Jiří. Materiály ke stavbám na panstvích Hranice a Lipník po polovině 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 55–59.

Article
Konečný, Lubomír, Merta, Jiří. Odkryv kachlových kamen na drobné středověké fortifikaci pod Novým Hradem, okr. Blansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. F21-22, pp. 44–45.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná, 1977-1978, vol. 26-27, issue F21-22.