Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1973, vol. 22. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 17 of 17

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná, 1973, vol. 22, issue F17.

Article
Hlušička, Jiří. Malířský odkaz Bohdana Laciny : zahajovací projev na umělcově posmrtné výstavě v Moravské galerii v Brně dne 19. dubna 1973. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 7–13.

Article
Dufek, Antonín. K výkladu díla Bohdana Laciny : (několik poznámek na dvě témata). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 55–62.

Article
Seznam ilustrací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 191–193.

Article
Obrazová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. .

Article
Kudělka, Zdeněk. Činnost Adolfa Loose v Československu : I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 141–155.

Article
Jeřábek, Richard. Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 125–140.

Article
Hlušička, Jiří. Raná tvorba zakladatelů českého moderního malířství ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 169–179.

Article
Kutal, Albert. K otázkám parléřovského sochařství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 63–85.

Article
Krsek, Ivo. Zur Interpretation der Kunst zwischen zwei Epochen : Skizze einer Monographie über F.A. Maulbertsch (1724-1796). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 97–112.

Article
Sedlář, Jaroslav. Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 15–54.

Article
Sedlák, Jan. Secesní architektura v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 157–167.

Article
Sedlář, Jaroslav. Přehled základních dat o životě a díle profesora Bohdana Laciny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 187–189.

Article
Stehlík, Miloš. Poznámky k dílu Jana Adama Nessmanna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 181–184.

Article
Jirka, Antonín. Vier italienische Landschaften aus der Schloßgalerie in Vizovice : (Paolo Alboni, Alessandro Magnasco). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 113–123.

Article
Zemina, Jaroslav. Proslov k otevření výstavy "Památce Josefa Šímy" v Národní galerii v Praze 1. září 1971. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 184–185.

Article
Preiss, Pavel. "Monsù Desiderio" - François de Nome : glosy k výkladu jeho díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, vol. 22, iss. F17, pp. 87–95.