Advanced search

Searching in title ProInflow 2020, vol. 12. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 14 of 14

Article
Steinerová, Jela, Fázik, Jakub, Nováková, Františka. Prínos fenomenografických výskumov pre informačnú vedu. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 3–28.

Article
Černý, Michal. Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 61–78.

Article
Fryš, Jakub, Kovářová, Pavla. Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 29–60.

Article
Lorenz, Michal. Digitální transformace a ProInflow v době nouzového stavu. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 1–2.

Article
Zadražilová, Iva, Kurfürstová, Jana. Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 3–20.

Article
Novotná, Helena. Stav, digitalizace a perspektivy sbírek zvukových nosičů v muzeích ČR. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 45–69.

Article
Trnka, Jan, Janásková, Pavla. Filmový scénář perspektivou vybraných teoretických přístupů a pracovních metod humanitních a informačních věd. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 70–105.

Article
Černý, Michal. Fenomenologicko-pragmatistická interpretace filosofie informace jako pokus o nedualistický přístup. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 131–142.

Article
Beňačková, Miroslava, Kočišová, Pavlína, Kopský, Vojtěch, Mally, Frank Richard, Ostráková, Natalie. Signifikantní vlastnosti : příspěvek ke kolektivnímu nevědomí. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 21–44.

Article
Lorenz, Michal. Dilatace času a práce v časech Covidu. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 1–2.

Article
Černý, Michal. Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 2, pp. 106–130.

Issue
ProInflow, 2020, vol. 12, issue 1.

Issue
ProInflow, 2020, vol. 12, issue 2.