Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 9 of 9

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická, 1997, vol. 46, issue T1.

Article
Fiala, Petr. Předmluva ke sborníku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 5.

Article
Čermák, Vladimír. Polémos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 29–41.

Article
O autorech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 82.

Article
Barša, Pavel. Společenská kritika jako interpretace : o politickém myšlení Michaela Walzera : (věnováno Claudovi Cahnovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 43–54.

Article
Holzer, Jan. Idea parlamentarismu a meze její aplikace v demokratickém politickém systému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 67–71.

Article
Fiala, Petr. Christian politics in the Czech lands : the past, the present, and the parties. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 7–28.

Article
Fiala, Petr, Strmiska, Maxmilián. Insulární stranicko-politické systémy Karibiku : příspěvek ke klasifikaci a typologii stranických systémů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 73–81.

Article
Strmiska, Maxmilián. Regionalization, regional parties and party systems in Spain and in Italy : (some remarks). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická. 1997, vol. 46, iss. T1, pp. 55–66.