Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2003, vol. 13. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 73

Article
Pospíšil, Ivo. Slavistika a komparatistika. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 62–63.

Article
Hvišč, Jozef. Vývin literatúry v zrkadle literárnych žánrov. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 67–70.

Article
Zelenka, Miloš. Slovansko-neslovanská komunikace ve střední Evropě. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 63–64.

Article
Žemberová, Viera. O podobnosti a podobenstve v autorskej stratégii a v stratégii tekstu. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 21–32.

Article
Firc, Michal. [Bálintová, H. Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami cudzojazyčnej edukácie]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 64–65.

Article
Hanudeľová, Zuzana. Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 54–56.

Article
Brandner, Aleš. Актуальные проблемы обучения русскому языку - VI. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 52–53.

Article
Rudincová, Blažena. [Kotova, M.Ju. Russko-slavjanskij slovar' poslovic s anglijskimi sootvetstvijami]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 59–60.

Article
Brandner, Aleš. [Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 56–59.

Article
Stěpanova, Ludmila. Новый учебник русского языка для экономической сферы. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 63–64.

Article
Pastyřík, Svatopluk. [Východoslovenský slovník. Historicky dokumentovaný (921-1918); paralely české, slovenské ekvivalenty]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 60–61.

Article
Večerka, Radoslav. Josef Dobrovský - fundator studiorum slavicorum. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 47–52.

Article
Dekanová, Eva. [Sokolová, J. Sémantika kvalifikačných adjektív]. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 62.

Article
Krejčí, Pavel, Staljanova, Nadežda. Sémantická charakteristika přirovnání v českých a bulharských publicistických textech. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 4, pp. 31–41.

Article
Pokorný, Milan. Monografie jako výzva. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 54–55.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovensko-ruské vztahy: rekapitulace a hledání nových poloh. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 58–61.

Article
Pospíšil, Ivo. Slovinská tradice a současnost. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 70–71.

Article
Pospíšil, Ivo. Překonat samotu. Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 43–44.

Article
Mikulášek, Alexej. Místo recenze.... Opera Slavica. 2003, vol. 13, iss. 1, pp. 39–42.