3

Title: Opera Slavica
Year: 2003
Volume: 13
Issue: 3
Publication year
2003
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Христианизация Руси : (мирское и сакральное в средневековой Руси) II | 1–10
Rjabov, Vasilij
PDF
Не сотвори зла : ("Приражение дьявола в Братьях Карамазовых Ф.М. Достоевского) | 11–18
Prokurova, Natal'ja Sergejevna
PDF
Výrazové prostriedky v románe Matka | 19–30
Kováčová, Marta
PDF
Венецианский миф Бродского | 31–37
Zacharijeva, Irina
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
До питання про латиновні панегірики в єзуїтських колегіумах в Україні кінця XVI - середини XVII століття | 38–41
Osaulenko, Oksana
PDF
Jubilejní kongres MAPRJAL | 42–45
Ruferová, Jana; Richterek, Oldřich
PDF
[Gertrude Zand: Bátorová, M. J.C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre] | 45–46
Bátorová, Mária
PDF
Dobře utajené jubileum | 47
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Sémiotika pouti na svatá místa | 48–50
Pospíšil, Ivo
PDF
Nový pohled na dějiny slovensko-bulharských vztahů | 50–52
Zelenka, Miloš
PDF
Syntetická komparatistika | 52–53
Pospíšil, Ivo
PDF
O ruské próze 70.-90. let XX. století | 53–54
Zahrádka, Miroslav
PDF
Romantismus a triadickost | 54–57
Pospíšil, Ivo
PDF
Zahrádkový Toulky s ruskými spisovateli | 57–58
Dohnal, Josef
PDF
Úvahy teoretika | 58–59
Pospíšil, Ivo
PDF
K poznání specifičnosti lyrického výrazu | 59–61
Pokorný, Milan
PDF
Slovenský slovník ruských spisovatelů | 61–62
Zahrádka, Miroslav
PDF
Kvalitní dílo literárněvědné lexikografle | 62
Pospíšil, Ivo
PDF
Užitečný přehled ruské literatury 20. století, část druhá: tečky, vykřičníky a otazníky | 63–64
Pospíšil, Ivo
PDF