Advanced search

Searching in title Studia archaeologica Brunensia 2016, vol. 21. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 18 of 18

Article
Šplíchalová, Ivana, Jandová, Marie, Urbanová, Petra. Validace metod virtuální restaurace a rekonstrukce v kosterní antropologii. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 139–162.

Article
Hupková, Adela, Šáliová, Soňa, Králík, Miroslav, Malček, Róbert. Nejsou čáry jako čáry: inkrementální linie v mikrostruktuře zubů a jejich využití při analýze kosterních nálezů. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 113–138.

Article
Válek, David. Neolitická keramika z příkopu u jižního vstupu do rondelu v Těšeticích-Kyjovicích. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 39–60.

Article
Menšík, Petr, Procházka, Milan. Archeologický výzkum mohyly a domu kůlové konstrukce ve Velkém Přítočně, okr. Kladno. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 75–90.

Article
Macháček, Jiří. Na památku prof. PhDr. Zdeňka Měřínského, CSc.. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Vostrovská, Ivana. Lokalizace polohy raně středověkého sídliště na lokalitě Břeclav-Líbivá na základě povrchové prospekce. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 91–112.

Article
Benkovsky-Pivovarová, Zoja. Zur Datierung der Begleitkeramik der Glockenbecherkultur. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 61–74.

Article
Parma, David, Holubová, Zuzana, Rybářová, Klára. Sídelní struktury doby bronzové v oblasti Vyškovské brány. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 21–46.

Article
Dejmal, Miroslav, Knápek, Aleš, Machová, Barbora, Prišťáková, Michaela, Těsnohlídek, Jakub, Vágner, Michal. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 185–205.

Article
Petřík, Jan, Lukšíková, Hana, Petr, Libor, Bíšková, Jarmila, Bíško, Richard, Šabatová, Klára, Doláková, Nela, Hladilová, Šárka, Ondrušík, Tomáš. Paleoekologický záznam stredovekého a novovekého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 149–184.

Article
Bíško, Richard, Červená, Kateřina, Milo, Peter, Petřík, Jan. Nový halštatský areál Suchohrdly "U Hájkova mlýna" v mikroregionálním kontextu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 47–70.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila, Trampota, František. Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 5–20.

Article
Salvetová, Marie. Archeologické výzkumy na Pohansku u Břeclavi z pohledu archivních materiálů : archiv archeologie nebo archeologie archivu?. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 133–148.

Article
Červená, Kateřina, Hrubý, Petr. Sídlište z mladší a pozdní doby halštatské u Lažínek (kraj Vysocina). Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 71–112.

Issue
Studia archaeologica Brunensia, 2016, vol. 21, issue 1.

Issue
Studia archaeologica Brunensia, 2016, vol. 21, issue 2.

Article
Hájek, Zdeněk, Humpolová, Alena, Čerevková, Alžběta. Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan (okres Brno-venkov). Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 9–38.