Sovětská kniha o sémantice

Title: Sovětská kniha o sémantice
Variant title:
  • Советская книга о семасиологии
    • Sovetskaja kniga o semasiologii
  • Un livre soviétique sur la sémasiologie
    • Sovetskaja kniga o semasiologii
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, vol. 8, iss. A7, pp. [114]-117
Extent
[114]-117
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Zvegincev, V. A. Semasiologija. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta, 1957. 321 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.