[Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí]

Title: [Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí]
Author: Šlosar, Dušan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 211-215
Extent
211-215
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 80-200-0617-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.