[Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová]

Title: [Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová]
Author: Nekula, Marek
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 215-219
Extent
215-219
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Žena - jazyk - literatura: sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996. Sestavila Dobrava Moldanová. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1996. 398 s. ISBN 80-7044-147-X.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.