Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972

Title: Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972
Author: Pešta, Pavel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. [165]-176
Extent
[165]-176
Type: Bibliography
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.