K praslovanské genezi slovenštiny

Title: K praslovanské genezi slovenštiny
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. [141]-148
Extent
[141]-148
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Krajčovič, Rudolf. Slovenčina a slovanské jazyky. [Diel] 1, Praslovanská genéza slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1974. 324 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.