Деадъективные сложные слова с ал-евыми суффиксальными морфами: на материале русского и чешского языков

Title: Деадъективные сложные слова с ал-евыми суффиксальными морфами: на материале русского и чешского языков
Transliterated title
Dead"jektivnyje složnyje slova s al-jevymi suffiksal'nymi morfami: na materiale russkogo i češskogo jazykov
Variant title:
  • Deadjektivní kompozita s al-ovými sufixálními morfy: v konfrontačním pohledu rusko-českém
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. [45]-49
Extent
[45]-49
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.