Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně

Title: Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně
Variant title:
  • Билингвизм, двуязычие и т. наз. микроязыки на Балканах
    • Bilingvizm, dvujazyčije i t. naz. mikrojazyki na Balkanach
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. [35]-43
Extent
[35]-43
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.