[Ebneter, Th. Strukturalismus und Transformationalismus]

Title: [Ebneter, Th. Strukturalismus und Transformationalismus]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 146
Extent
146
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ebneter, Th. Strukturalismus und Transformationalismus. München: List Verlag, 1973. 287 s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.